World Expo 6-11 August 2010

Asian Knowledge Institute (AKI) นำผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์จากสถาบันต่างๆ คณะกรรมการและนักธุรกิจภาคเอกชน ร่วมเดินทางชมมหกรรม World Expo 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 6 -11 สิงหาคม 2553

คณะเดินทาง AKI ได้มีโอกาสภาคภูมิใจในความเป็นไทย กับ Thailand Pavilion และร่วมชม Pavilion ของหลากหลายประเทศ เช่น Indonesia, Finland, Australia และ Czech ซึ่ง ทำให้ได้เห็นถึงทิศทางแนวทางภาพในอนาคตของประเทศต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์สุดยอดของมหานครเซี่ยงไฮ้ อาทิเช่น รถไฟความเร็วสูง อุโมงค์เลเซอร์ กายกรรม ERA เที่ยวชมเมืองเซี่ยงไฮ้ "เดอะ บันด์" ตลาดร้อยปี และแวะชมสินค้าพื้นเมืองมากมายของประเทศจีน