AKI TALK 31-01-12

Info Graphic
ต่อยอดความคิดอย่างไม่งง !!

Animation ของ "รู้ สู้ flood" โดดเด่นที่ความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่ายในคนทุกวัย เจาะกลุ่มเป้าหมายคือคนกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันโทนของเรื่องให้ความรู้สึกเป็นมิตร ไม่เร้าอารมณ์คนดูไปในทางลบ ขณะเดียวกันก็ออกมาท่วงทันเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังมองหาคำตอบของเรื่องนี้ ดังนั้น Animation เรื่องนี้จึงเรียกว่ามาได้ "ถูกที่ ถูกเวลา ถูกโอกาส และถูกจังหวะ" อย่างแท้จริง

ในยุคการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ มากมายที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบของสังคมออนไลน์หรือ Social Network ที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมวันนี้ เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารตลอด 24 ชั่วโมง

คำถามก็คือว่า ท่ามกลางข่าวสารข้อมูลมากมายขนาดนี้ เราจะทำอย่างไรให้ข่าวสารข้อมูลที่เราต้องการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นข่าวสารข้อมูลที่โดดเด่น ทรงพลัง น่าสนใจ และที่สำคัญต้องสามารถเข้าใจง่าย ชัดเจน ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและบรรลุประสงค์ได้มากที่สุด

วันนี้การสื่อสารด้วยภาพอย่าง Infographic และ Animation เป็นหนึ่งในรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ ความหมายของInfographic คือการสื่อสารข้อมูลออกมาในรูปแบบของภาพในกลุ่มของ แผนภูมิ สถิติ กราฟ ฯลฯ ส่วน Animation คือการนำเสนอข้อมูลผ่านภาพเคลื่อนไหว มีการผูกเรื่องราว นำข้อมูลที่ต้องการที่จะนำเสนอสอดแทรกผ่านเข้าไปให้กลมกลืนอยู่ในเนื้อเรื่องนั้น ๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ "เจ้าปลาวาฬสีฟ้า" ของทีม "รู้ สู้ flood" ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่กล่าวขวัญกันมากมายในช่วงเหตุการณ์วิกฤติน้ำท่วมปลายปีที่ผ่านมา

หากมองย้อนกลับไป สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา นับเป็นกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดเจนถึงเรื่องของการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร เพราะในท่ามกลางวิกฤติมวลน้ำก้อนใหญ่ มีอีก 1 วิกฤติซ่อนอยู่ที่ก่อให้เกิดความระสำ่ระสายไม่แพ้กัน นั่นคือมวลข่าวสารข้อมูลก้อนใหญ่ ที่ประชาชนสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกรับฟังหรือเชื่อถือข้อมูลไหนมากกว่ากัน

หากลองมาวิเคราะห์กันดูว่า อะไรคือตัวแปรสำคัญในการทำให้ "เจ้าปลาวาฬสีฟ้า" ของทีม "รู้ สู้ flood" แหวกว่ายขึ้นมาโดดเด่นจนประสบความสำเร็จ สร้างกระแสความฮือฮา เกิดปรากฎการณ์การเข้าชมกว่า 1,5000,000 View เกิดอาสาสมัครร่วมแรงกายแรงใจในการผลิต Animation ชิ้นนี้กว่า 100 ชีวิต อาจบอกได้ว่าเคล็ดลับความสำเร็จของ "รู้ สู้ flood" ส่วนหนึ่งอยู่ที่การรู้จักหยิบข้อมูลก้อนใหญ่ มามองอย่างรอบด้าน มองหาจุดที่กลุ่มเป้าหมายอยากรู้ เลือกตอบคำถามในส่วนที่โดนใจ แล้วแปรข้อมูลนามธรรมเหล่านั้นให้กลายเป็นรูปธรรมอย่างชาญฉลาด

เพราะหลักการของการสื่อสารที่จะสำเร็จได้นั้น สำคัญที่การตั้งประเด็น วางเป้าหมายและวัตถุประสงค์การสื่อสารให้ชัดเจน หากอยากให้ข้อมูลที่เรานำเสนอตรงใจ โดนใจผู้บริโภค จะต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าเขาเป็นใคร อยากรู้อะไร อยากได้ข้อมูลอะไร ขณะเดียวกัน การสื่อสารที่มาถูกที่ ถูกจังหวะ ถูกโอกาสและถูกเวลา ก็เป็นปัจจัยตัวแปรหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสารให้สำเร็จ

Animation ของ "รู้ สู้ flood" โดดเด่นที่ความกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่ายในคนทุกวัย เจาะกลุ่มเป้าหมายคือคนกรุงเทพฯ ขณะเดียวกันโทนของเรื่องให้ความรู้สึกเป็นมิตร ไม่เร้าอารมณ์คนดูไปในทางลบ ขณะเดียวกันก็ออกมาท่วงทันเวลาที่คนส่วนใหญ่กำลังมองหาคำตอบของเรื่องนี้ ดังนั้น Animation เรื่องนี้จึงเรียกว่ามาได้ "ถูกที่ ถูกเวลา ถูกโอกาส และถูกจังหวะ" อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Animation อย่าง "รู้ สู้ flood" จะประสบความสำเร็จกับการสื่อสารข้อมูลในช่วงน้ำท่วมอย่างงดงาม ก็ไม่ใช่สิ่งการันตี หรือสิ่งที่จะบอกได้ว่าการสื่อสารทุกอย่างที่ใช้ Infographic และ Animation จะประสบความสำเร็จเสมอไป การตัดสินใจว่าจะนำเสนอข้อมูลผ่านการสื่อสารรูปแบบใด จำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น เนื้อหาข้อมูล วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเหมาะกับรูปแบบการสื่อสารใดเป็นสำคัญ ถ้าตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนแล้ว ไม่ว่าจะเลือกการสื่อสารในรูปแบบใด เป้าหมายความสำเร็จที่จะสร้างความโดดเด่น เอาชนะใจกลุ่มเป้าหมายของเราคงไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน

 

SPEAKER :


ทีม "รู้ สู้ flood"
กลุ่มอาสาสมัครทำสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ เข้าใจง่าย ไม่ชวนให้งง เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และจำเป็นในสถานการณ์น้ำท่วม