AKI TALK 28-04-11

Wongtanong…. The Transformer ผู้สรรค์สร้างธุรกิจ ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์

 

เป็นความเข้าใจผิดกันมานาน ที่คิดว่า “นักคิดสร้างสรรค์” กับ “นักการตลาด” นั้นอยู่คนละขั้ว แท้จริงแล้วนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีทั้ง 2 สิ่ง ...ในยุคสมัยหน้าทุกคนจะมีความเก่งกาจด้านการค้าขายพอ ๆ กัน ยิ่งมีทุนเยอะยิ่งได้เปรียบ แต่สิ่งหนึ่งที่แม้จะมีเงินล้นฟ้าก็ไม่สามารถซื้อหามาเป็นเจ้าของได้นั่นก็คือ “ความคิดสร้างสรรค์”

 

หากใครได้เคยวิเคราะห์อย่างจริงจังถึงเบื้องหลังของนักธุรกิจหลายต่อหลายคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด จะเห็นได้ว่านอกจากความชาญฉลาดในเรื่องของธุรกิจและการตลาด สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาและธุรกิจเหล่านั้นโดดเด่น ประสบความสำเร็จและน่าจับตามองอย่างที่สุด อยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า “ความคิดสร้างสรรค์”

เป็นความเข้าใจผิดกันมานาน ที่คิดว่า “นักคิดสร้างสรรค์” กับ “นักการตลาด” นั้นอยู่คนละขั้ว แท้จริงแล้วทุกคน ทุกอาชีพ ต่างเป็น “นักคิดสร้างสรรค์” ได้ ความคิดสร้างสรรค์จะสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความโดดเด่น ความแตกต่างที่ไม่เหมือนใคร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีทั้ง 2 สิ่งคือความคิดสร้างสรรค์และหลักการตลาด แม้อาจจะมีด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกัน แต่จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นไปไม่ได้เลย ในยุคสมัยหน้าทุกคนจะมีความเก่งกาจด้านการค้าขายพอ ๆ กัน ยิ่งมีทุนเยอะยิ่งได้เปรียบ แต่สิ่งหนึ่งที่แม้จะมีเงินล้นฟ้าก็ไม่สามารถซื้อหามาเป็นเจ้าของได้นั่นก็คือ “ความคิดสร้างสรรค์”

“ความคิดสร้างสรรค์” ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกให้เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยคุณสมบัติ 3 ประการดังนี้

  1. ช่างสังเกต: นักคิดสร้างสรรค์จะต้องมีสายตาที่พิเศษ รู้จักมองสิ่งรอบตัวในมุมใหม่ เพราะความคิดสร้างสรรค์นั้นจริง ๆ แล้วแฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา ทุก ๆ อย่างที่เราเห็นเราได้ยิน หากมองให้ดีเราสามารถนำไปคิด พัฒนา และต่อยอดสร้างให้มีมูลค่าได้จริงทั้งสิ้น
  2. “ ไม่เชื่อ ” อะไรง่าย ๆ: นักคิดสร้างสรรค์จะต้องไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ไม่ทำอะไรตาม ๆ กันไป ไม่เชื่อในสิ่งที่สังคมและคนรอบข้างบอกให้เชื่อโดยไม่รู้เหตุผล ซึ่ง “ความไม่เชื่อ” นี้เอง จะทำให้เราไม่ยึดติดอยู่กับความคิดเดิม ๆ “ความไม่เชื่อ” จะผลักดันให้เราสร้างความคิดใหม่ ทำสิ่งใหม่ แก้ไขและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น
  3. เชื่อว่าทุกอย่าง “ เป็นไปได้ ”: สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้นั้นคือความคิดในแง่บวกหรือ Positive Thinking วิธีคิดแบบนี้จะทำให้เราเห็นโอกาสในสภาวะที่แม้จะดูไร้โอกาสอย่างที่สุด จะทำให้เราไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมจำนนกับสิ่งเดิม ๆ และสุดท้ายจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าเก่าได้ในที่สุด

สิ่งที่ท้าทายที่สุดของการเป็น “นักคิดสร้างสรรค์” คือความกล้าที่จะออกจากกรอบ ออกจากสิ่งเดิม ๆ เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมทุกวันนี้มีความไม่พอใจในชีวิตของตัวเอง นักเรียนก็ไม่อยากเรียนคณะที่ตัวเองเรียน คนทำงานก็ไม่ชอบงานหรือองค์กรที่ตัวเองต้องทำอยู่ ฯลฯ แต่ทุกคนกลับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุผลลึก ๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย กลัวความไม่มั่นคง กลัวความผิดพลาดและล้มเหลว แต่แท้จริงแล้วหากมองให้ดี “ความล้มเหลว” เป็นสิ่งที่ดีมาก ใครที่มีโอกาสได้เจอกับความผิดพลาด ความล้มเหลว ขอให้ดีใจเถิดว่าคุณได้เจอกับวิธีการที่จะเป็นบทเรียนให้คุณได้ศึกษาและนำไปแก้ไขปรับปรุงในชีวิตต่อไปจนประสบความสำเร็จได้

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าจะทำให้ก้าวผ่านความล้มเหลวและนำสู่การพัฒนางานใหม่ ๆ ได้เสมอนั่นก็คือ “แรงบันดาลใจ” แรงบันดาลใจในการทำงานต้องมาจาก “ความรักและความศรัทธา” เมื่อใดก็ตามที่ใครรักและศรัทธาในงาน เขาจะพร้อมทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงไปสู่งานและนั่นจะนำมาซึ่งความสำเร็จ

ในวันที่ขาดแรงบันดาลใจ แนะนำให้เปิดโลกของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ผ่านสื่อต่าง ๆ หรือการออกเดินทางไปพบสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ การออกไปพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้คนใหม่ ๆ สิ่งเหล่านี้จะช่วยลับคมความคิดและเติมแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้

ในโลกปัจจุบันนี้ที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจยุคใหม่ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวตาม สิ่งสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับงานและธุรกิจได้อย่างเยี่ยมยอดที่สุดก็คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ความคิดสร้างสรรค์จะนำมาซึ่ง Content ที่ดี ธุรกิจในยุคหน้าชัยชนะจะวัดกันที่ Content … ใครที่มี Content ที่ดีอยู่ในมือจะกลายอาวุธสำคัญ... Content ที่ดีจะกลายเป็นโอกาสและความได้เปรียบ ดังเช่นวลีที่ว่า.... Content is King!

 

วิทยากร :
คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
กรรมการผู้จัดการบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด

ประวัติ :

วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ หรือที่รู้จักกันในนาม “โหน่ง a day” กรรมการผู้จัดการบริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด หนึ่งในผู้ก่อตั้ง a day นิตยสารสำหรับคนช่างคิด ทั้งยังเคยผ่านงานนิตยสารมามากมาย อาทิ HI-CLASS, LIFE&DECOR, GM, Trendy Man และ IMAGE จนกลายเป็นต้นแบบทางความคิดและผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่