AKI TALK #15

How to win AEC Market and hopefully their hearts

ในตลาด AEC:ASEAN Economic Community นั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือการแข่งขันจะเปิดเสรี ความ "พร้อม" จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ SMEs ประสบความสำเร็จ ดังนั้นนี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนควรจะต้องตั้งเป้าหมายในการที่จะทำให้ตัวเอง "พร้อม" ในการเดินไปสู่ AEC อย่างมีประสิทธิภาพ

หากมองในรูปแบบของการประกอบธุรกิจแล้ว  ผู้ประกอบการ SMEs ถือว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้เหล่า SMEs ประสบความสำเร็จได้นั้น อันดับแรกคือ การตั้งเป้าหมาย และเป้าหมายนั้นจะต้องเป็นเป้าหมายที่ดีและมีความชัดเจน

          .....แล้วเป้าหมายที่ดีและชัดเจนคืออะไร?

เป้าหมายที่ดีและชัดเจน คือเป้าหมายที่จะต้องรู้ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นคืออะไร มองเห็นภาพสุดท้ายที่ต้องการ จากนั้นเริ่มออกแบบการทำงาน มีการสั่งงานอย่างเป็นกระบวนการ ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการในที่สุด

            เมื่อมีเป้าหมายแล้ว ลำดับต่อมาคือ....ความพร้อม

            ความพร้อมในนิยามของวันนี้ที่ตลาด AEC เกิดขึ้นนั้นหมายถึง ความสามารถที่จะนำสิ่งที่มีมาหยิบใช้ได้ทันทีอย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า ในวันที่การแข่งขันเปิดอย่างเสรี ถ้าเรามีความพร้อมเราจะเป็นคนที่มีโอกาสเก็บความสำเร็จได้สูงขึ้นตามไปด้วย

            หากเราพร้อม...เราจะกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่า ความเปลี่ยนแปลง

            AEC : ASEAN Economic Community ถือเป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทุกครั้งไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก แน่นอนที่เราอาจจะยังไม่สามารถรับมือกับมันได้อย่างดีตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป หลังจากความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างมีสติ มีความเป้าหมาย และมีความพร้อม เราก็จะประสบความสำเร็จในที่สุด

            เคล็ดลับสำคัญในการคว้าความสำเร็จกับประเทศอาเซียน

            หนึ่งในเคล็ดลับจากประสบการณ์ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบนเวทีธุรกิจกับประเทศในอาเซียนนั้น สิ่งสำคัญอยู่ที่การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเป้าหมายของการสื่อสารนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของเรา แต่หากเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ดังวลีของนักธุรกิจสิงคโปร์ท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “ทำงานกับคนที่แสวงหาความสำเร็จ คนที่แสวงหาความสำเร็จจะไม่ทำให้เราล้มเหลว" วลีนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนถึงเทคนิคสำคัญ คือการทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จก่อนแล้วเราก็จะสำเร็จได้เช่นกัน

            ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันคืออะไร?

            สำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันนั้น สิ่งที่พอจะเห็นเป็นประเด็นสำคัญมีอยู่ 3 ประการ คือ ไม่มีเวลา ขาดความเอาใจใส่ และขาดความเชื่อมั่น

            ดังนั้น ความใกล้ชิดและการดูแลลูกค้าอย่างดี จะกลายเป็นกุญแจของความสำเร็จ เกิดความยั่งยืนในทางธุรกิจ โดยเฉพาะคนเอเชียจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เป็นพิเศษ

          DELL เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ พวกเขาเริ่มธุรกิจขายคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ในยุคที่ไม่มีใครกล้าทำ พวกเขากล้าคิดนอกกรอบให้ลูกค้ามีโอกาสเลือกแบบ เลือกงบประมาณด้วยตัวเอง ใส่ความไว้วางใจด้วยการการันตีคุณภาพในการส่งมอบและติดตามสินค้า นี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนในการส่งมอบของ DELL ซึ่งนอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว สิ่งที่พวกเขาให้กับลูกค้าคือ "ความใกล้ชิดและความเชื่อมั่น"

            วันนี้ผู้ที่จะกุมชัยชนะในตลาดใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงต้องกล้าคิดนอกกรอบ นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการ สร้างความเชื่อมั่น ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม และให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาด

            คนที่จะสำเร็จได้ต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้......

            There is always space to grow

            A Journey of Discovery A NEW GAME

            ทั้งหมดนี้จะทำให้เราก้าวสู่อาเซียนด้วยความสำเร็จ....

 

SPEAKER :


คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล
เลขาธิการ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(ATSME)