AKI TALK 17-12-10

BRANDING… Now & Next….Question & Share

 

"หากสร้างแบรนด์โดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมวลชน สุดท้ายอาจได้เพียงผลกำไรสั้น ๆ แต่ขาดความยั่งยืนของแบรนด์ เพราะอิทธิพลของ Social Network ได้มอบอำนาจให้ผู้บริโภคเป็นทั้งผู้ตรวจสอบและกระบอกเสียงแทนเจ้าของแบรนด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้"

 

เป้าหมายของการประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจนั้น นอกจากการได้ผลกำไรแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารหรือนักธุรกิจทุกคนปฏิเสธไม่ได้ นั่นคือการสร้าง “แบรนด์” สินค้าให้ติดตรึงอยู่ในหัวใจผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่จะส่งผลให้ธุรกิจนั้น ๆ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เทรนด์หรือทิศทางของการสร้าง “แบรนด์” ของสินค้ายุคใหม่ในวันนี้และวันข้างหน้า กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากยุคอดีตอย่างสิ้นเชิง วันนี้การสร้างแบรนด์จะต้องคำนึงถึง 3 หลักใหญ่ คือ

1.Responsible Branding หรือการสร้างแบรนด์อย่างมีความรับผิดชอบ วันนี้และวันข้างหน้าความรับผิดชอบของแบรนด์จะไม่จำกัดอยู่แค่สังคมเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องคำนึงถึงหลัก 3 P ไปพร้อม ๆ กัน นั่นคือ การสร้าง Profit ในขณะที่ต้องดูแล People หรือคนในองค์กร ชุมชน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมหรือ Planet ไปพร้อม ๆ กัน

ผู้บริโภคยุคใหม่จะเป็นผู้บริโภคที่ตามหา “ความหมายของชีวิต” พวกเขาจะลุกขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกครั้งที่พวกเขาจะซื้อ พวกเขาจะตั้งคำถามถึงที่มาของสินค้า? วัสดุที่ใช้ในการผลิต? ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น? และแน่นอนทั้งหมดนั่นจะเป็นการปลุก “แบรนด์” ให้ต้องลุกขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้วยอิทธิพลของ Social Network ผู้บริโภคทุกคนจะกลายเป็นผู้ตรวจสอบ วันนี้ถ้าสร้างแบรนด์โดยไม่มีความรับผิดชอบ สุดท้ายก็จะได้แต่ผลกำไรสั้น ๆ แต่ความยั่งยืนของแบรนด์จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

 

2. อิทธิพลของ Social Network วันนี้ในโลกยุคดิจิตอลที่ทุกอย่างง่ายเพียงแค่คลิก ผู้บริโภคจะเกิดพฤติกรรมใหม่คือการ “Share”  พวกเขาจะแบ่งปันทุกจังหวะชีวิตกันในโลกของสังคมออนไลน์  (Liftecast Trend)  ทุกคนพร้อมที่จะบอกต่อและแบ่งปันทุกข้อมูลที่พวกเขาได้เจอในชีวิตประจำวัน โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนผู้บริโภคในวันนี้ให้กลายเป็นนักข่าว นักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์

Social Network จะเปิดโอกาสให้แบรนด์เล็ก ๆ ลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์ของตัวเองได้มากขึ้น ขณะเดียวกันแบรนด์ใหญ่ ๆ ก็สามารถช่วงชิงโอกาสในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ฟรี ๆ ในโลกไซเบอร์นี้ได้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือนักการตลาดทุกคนจะต้องรู้จักการใช้สื่อให้เป็น ทั้งสื่อโฆษณาแบบเดิม ๆ และ Social Network นักการตลาดที่ดีจะต้องรู้จักฟัง อ่านและจับประเด็นสิ่งที่ได้ยินได้เห็นจากผู้บริโภคในโลกอินเตอร์เน็ตให้เป็น

วันนี้การสร้างแบรนด์จะต้องพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน แบรนด์จะต้องไม่ Control แต่จะต้อง Share เพราะถ้าเมื่อไรที่ผู้บริโภครู้สึกว่าถูก control พวกเขาจะหนีคุณทันที

3. พลังของคนรุ่นใหม่หรือ Youth Sourcing การสร้างแบรนด์วันนี้ต้องไม่มองข้ามพลังความคิดของวัยรุ่น พวกเขาอาจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักในการซื้อสินค้า แต่พวกเขาจะเป็นกระบอกเสียงที่ดีในการกระจายข่าวสารให้กับแบรนด์ผ่าน innovation ใหม่ ๆ ผ่านโลกของ Social Network ผ่าน Crowd Sourcing

นักการตลาดที่ดีจะต้องไม่มองข้ามพลังของวัยรุ่นกลุ่มนี้ เพราะหากรู้จักใช้ให้เป็น พวกเขาคือ Brand Advocate ที่จะทำให้แบรนด์ของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจได้รวดเร็วและประสบความสำเร็จได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ หากมองให้ดี นี่คือ “โอกาส” และ “ความท้าทาย” ครั้งใหม่ในโลกของทุกธุรกิจ หากรู้จักเปิดมุมมอง ทำความเข้าใจและรู้จักเลือกใช้อย่างชาญฉลาด ความสำเร็จของการสร้าง “แบรนด์” ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

 

วิทยากร :
คุณพรทิพย์ กองชุน

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
Brand Strategist & Corporate Advisor
CEO, BrandBeing Co.,Ltd.

ประวัติ :

ดร.ศิริกุลเป็นที่รู้จักกันดีในนามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างแบรนด์มีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์การตลาดให้กับธุรกิจชั้นนำระดับโลกกว่า 20 ปี เป็นผู้เขียนเรื่องการสร้างแบรนด์ How-to เล่มแรกๆ ของเมืองไทย   ผลงานเล่มล่าสุดคือ  “Sufficiency Branding:  Sustainable Brand”

ปัจจุบันดร.ศิริกุล เปิดบริษัทที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ชื่อ Brandbeing โดยตั้งเป้าการทำงานให้กับลูกค้าคนไทยที่มีความเชื่อในการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ให้กับบริษัทชั้นนำด้วยเช่นกัน เช่น SCG, Thai Oil และไทยประกันชีวิต