AKI OPEN HOUSE 9-11-10

อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (Asian Knowledge Institute-AKI) จัดงานเปิดบ้าน “AKI Open House” ณ ชั้น 34 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แนะนำ AKI ซิตี้แคมปัส แหล่งนัดพบแห่งใหม่สำหรับการสร้างผู้นำธุรกิจแห่งเอเชีย เปิดให้ชมชุมชนของผู้นำโลกแห่งอนาคตทุกซอก ทุกมุม ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ ห้องสัมมนาขนาดย่อม Gen-A cafe เป็นต้น พร้อมต้อนรับผู้นำจากหลากองค์กร ที่มาร่วมสังสรรค์พบปะกันย่านธุรกิจใจกลางเมือง โดยสุดยอดผู้นำทั้งหลายที่มาร่วมงาน อาทิ ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์, สมชาย บุลสุข, พรวุฒิ สารสิน, ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล, พาที สารสิน, สุกิจ ก้องธรนินทร์, บุษบา จิราธิวัฒน์, ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย, ดร.เพ็ญนภา ธนสารศิลป์, รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์, วินิจ สุรพงษ์ชัย, สรวณี กู้ประเสริฐ, จิตติชัย แสงทอง ฯลฯ

อภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย เผยว่า “ยุคนี้เป็นยุคสมัยของเอเชียแท้จริง เทรนด์ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หักเหความสนใจมาอยู่ที่เอเชีย ในขณะที่เอเชียกำลังทะยานขึ้น บางสิ่งบางอย่าง ก็เกิดขึ้น อย่างการเชื่อมโยงของประเทศต่างๆ ภายในเอเชีย เพื่อให้ประเทศในเอเชียวันนี้ ก้าวขึ้นเป็นผู้คุมล้อในอนาคตอย่างยั่งยืน สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย จึงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 ให้เป็นมหาวิทยาลัยในรูปแบบใหม่ ที่เน้นเรื่องเครือข่าย (Networking) สร้างความเป็นหุ้นส่วนธุรกิจร่วมกัน เพื่อเป็นพลังสำคัญของเอเชียแห่งโลกอนาคต ผู้ซึ่งมีหัวใจหลักของนักธุรกิจและผู้นำองค์กรที่ดี ของโลกยุคใหม่ ที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับและชื่นชมอย่างยั่งยืน”

ในงานคลาคล่ำไปด้วยผู้นำธุรกิจ ทั้งที่เคยเข้าร่วมหลักสูตรมาแล้วและผู้สนใจ ที่ชื่นชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภายใต้วิธีการใหม่ฯ บรรยากาศใหม่ๆ ที่มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ อย่างเป็นกันเอง นอกจากนี้ภายในงานยังได้แนะนำหลักสูตรใหม่ Executive Program in Asian Business Leadership ที่นำเสนอทิศทาง โอกาส และความ ท้าทายทางธุรกิจในไลฟ์สไตล์ของคนเอเชียรุ่นใหม่ เปิดโอกาสการเรียนรู้ที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ที่รวมถึงการต่อยอดธุรกิจกับทริปไปยังประเทศเวียดนาม ที่กำลังเปิดรับสมัครและจะเปิดสอนต้นปี 2554