สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) จัดงานเสวนากับ John Howkins ในหัวข้อ Planting Creative Seed: Essential Step to Creative Economy รับฟังและแลกเปลี่ยนแนวคิด สู่ก้าวสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย พร้อมเปิดมุมมองทิศทางนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาครัฐ และโอกาสทางธุรกิจ

John Howkins ...ผู้ถ่ายทอดมุมมองความคิดในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมผ่าน "The Creative Economy" หนังสือที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

  • วันและเวลา : 6 กันยายน 2554 เวลา 15.00 - 17.00 น.
  • สถานที่: AKI ชั้น 34 อาคาร Interchange ถนนอโศก กรุงเทพฯ